• Domov
  • Novice
  • Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je naziv IVZ spremenjen v NIJZ, CNB NIJZ oziroma OE NIJZ, kjer je bilo to potrebno. Dopolnjene so razlage nekaterih pojmov in krajšav, ki se pojavljajo v državni oceni ogroženosti ter viri, uporabljeni pri izdelavi ocene ogroženosti.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do 13.1.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice