• Domov
 • Novice
 • Osnutek Leipziške listine, ki nadomešča Amsteramski pakt

Strateški okvir, v katerem je 3 leta delovalo Partnerstvo za digitalno preobrazbo v okviru Urbane agende za EU, naj bi se spremenil konec leta 2020. Amsterdamski pakt, ki je leta 2016 sprejel Urbano agendo za EU in ki od takrat ureja skupne aktivnosti za razvoj mest v EU, bo nemško predsedovanje v 2. polovici leta 2020 nadomestilo s prenovljeno leipziško listino.

Listina izpostavlja izzive, kot so podnebna kriza, pomanjkanje virov, migracijski tokovi, demografske spremembe, digitalizacija in hitro spreminjajoče se gospodarstvo, ki imajo neposreden vpliv na mesta in občine po vsej Evropi in predlaga priznanje treh dimenzij, kjer imajo mesta in občine moč in vpliv za spremembe, in sicer zeleno mesto, pravično mesto in produktivno mesto. Te tri dimenzije skupaj prispevajo k izgradnji odpornih mest za soočanje s prihajajočimi socialnimi, gospodarskimi in ekološkimi izzivi.

Listina predlaga tudi rešitve za bodoči urbani razvoj, kjer je treba upoštevati tri prostorske ravni, ki so navedene kot:

 • soseščina
 • administrativno ali upravno mesto
 • funkcionalno okolje
Listina govori tudi o opolnomočenju mest in občin za
 • Krepitev upravljavskih sposobnosti mest za zagotavljanje ciljev javnega interesa:
  • sistem upravljanja na več ravneh, ki ponuja upravne okvirne pogoje za vse upravne in politične ravni;
  • ustrezna sredstva, ustvarjena s pomočjo občinskih davkov in pristojbin, ter dodelitve iz nacionalna in regionalna raven;
  • ustrezno usposobljeni zaposleni, da bi lahko sledili prihodnjim izzivom ter tehnološkim in družbenim trendom
  • aktivno urbano prostorsko in poselitveno politiko
  • da so lokalne oblasti sposobne digitalne preobrazbe
  • aktivno javno upravljanje storitev in infrastrukture
 • Zagotavljanje ustreznih politik in financiranje

Občine vabimo, da proučijo trenutno različico leipziške listine – ki je strateški vsebinski dokument (operativni dokument je še v pripravi) in sporočijo svoja stališča ali vprašanja na sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih lahko zastopamo v okviru partnerstva ali mednarodnih aktivnostih povezanih na dokončno oblikovanje besedila.

Besedilo osnutka Leipziške listine je dostopno na tej povezavi: 20191122_Draft_LeipzigCharter_v102 (002)

< Vse aktualne novice