• Domov
  • Novice
  • Osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje. Odlok je pripravljen na podlagi druge alineje 86.a člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21), ki določa pogoje za izdajo dovoljenja za vročanje po elektronski poti, med katerimi je tudi izpolnjevanje tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje. Posledično sta v Odloku v prilogah določena dva dokumenta s tehničnimi specifikacijami za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje, in sicer:

  • tehnične specifikacije SVEV1JU in SVEV1JU2 za vključevanje organov v enotni sistem vročanja po elektronski poti,
  • tehnične specifikacije SVEV AS4 za vključevanje fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo vročanje kot svojo dejavnost, v enotni sistem vročanja po elektronski poti (ponudnike varnih elektronskih predalov).

Odlok še ne določa tehničnih specifikacij za izvajanje postopkov vročanja, ki so na novo predvideni z Zakonom o debirokratizaciji (Uradni list RS, št. 3/22).

Osnutek je na voljo TUKAJ. Vljudno vas prosimo, da svoje morebitno mnenje posredujete do 10. 2. 2022 na barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice