• Domov
  • Novice
  • Osnutek okvirnega programa prehoda v zeleno gospodarstvo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 s prilogo, ki predstavlja program oz. akcijski načrt.Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, ki jih lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 29. septembra 2015.

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 je dokument, s katerim želi Ministrstvo za okolje in prostor z drugimi resorji in deležniki začeti proces povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države. Drugi del sestavlja akcijski načrt, ki je fleksibilen in kratkoročen. Opredeljuje sklope predlaganih ključnih aktivnosti za leti 2015 in 2016 (podrobnejši popis aktivnosti v tabelah v prilogi), ter predlog prioritet za prve korake. Akcijski načrt se bo tudi v nadaljevanju postavljal za dvoletna obdobja, vmes pa bo potekal proces spremljanja, nadgrajevanja in prilagajanja na obdobje treh mesecev. V akcijskem načrtu boste našli vrsto aktivnosti, ki so tesno povezane z delom in nalogami pa tudi potrebami in željami občin, zato vas vabimo, da jih proučite in dopolnite in predlagate spremembe, dokler je dokument v fazi osnutka.

Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo

Priloga

< Vse aktualne novice