Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), ki je v 4. členu določil začasne objekte in v šestem odstavku istega člena predpisal, da se za začasne sezonske, začasne nujne in začasne skladiščne objekte pripravi podrobnejša merila in pogoje za postavitev, so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Pravilnika o začasnih objektih. Osnutek je na voljo TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na priloženem obrazcu do 28. 3. 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

< Vse aktualne novice