• Domov
  • Novice
  • Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin.

Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija je členjena tako podrobno, kot to zahteva predvideno razlikovanje med različnimi povzročitelji obremenitev vode (kar bi lahko imelo za posledico razlikovanje pri finančni obremenitvi upravičencev do rabe z vodnimi dajatvami), hkrati pa še vedno tako abstraktno, da so po smislu stvari zajete vse mogoče vrste rabe vode znotraj posamezne klasifikacijske kategorije ali podkategorije, in da je zagotovljena izvedljivost klasifikacije v praksi. Na podlagi tega pravilnika bo upravni organ za vse izdane vodne pravice ali evidentirane rabe vode v vodni knjigi vodil tudi podatek o klasifikacijski številki posebne rabe vode ali rabe naplavin, ki je predmet te vodne pravice ali evidentirane posebne rabe vode. Vodnim pravicam, ki so že podeljene, se bo v vodni knjigi klasifikacijska številka pripisala glede na vsebino oziroma predmet vodne pravice.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do četrtka 15. januarja 2015, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice