• Domov
  • Novice
  • Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe (prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s snežnimi verigami), kot naj bi prilagodili prioritete posameznik aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja (ki omogoča, da se izvajanje in obseg del lažje prilagaja zakonskim obveznostim, dejanskemu stanju na terenu ter razpoložljivim omejenim virom).

Celoten predlog Pravilnika se nahaja tukaj.

Vaše predloge in pripombe (ali so ocene ministrstva glede prihrankov realni?) posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. novembra.

< Vse aktualne novice