• Domov
  • Novice
  • Osnutek predloga Zakona o javnem naročanju – ZJN-3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).

MJU je na podlagi nove zakonodaje EU o javnem naročanju ter ugotovljenih pomanjkljivostih in prednostih obstoječega sistema javnega naročanja s predlogom nove nacionalne ureditve zagotovilo poenostavitve, večjo fleksibilnost in učinkovitost javnega naročanja. MJU se je predloga prenove lotilo predvsem z dveh vidikov, in sicer povečanja učinkovitosti in gospodarnosti javnega naročanja in informatizacije postopkov, katerega namen pa je povečati transparentnost javnega naročanja in omejiti korupcijska tveganja.

Tukaj najdete osnutek Zakona o javnem naročanju in obrazložitev osnutka zakona.

Vaše pripombe in stališča nam posredujte najkasneje do petka, 22. maja 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice