• Domov
 • Novice
 • Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah

Spoštovane, spoštovani,

v strokovno usklajevanje smo prejeli delovno gradivo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah.

V predlogu Zakona se  spreminja:

 • pomen izrazov,
 • možnost ustanovitve neprave služnosti na cestnem svetu javnih cest
 • uporaba nekategoriziranih cest
 • sestavni deli ceste
 • gradnja in vzdrževanje javnih cesth
 • vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcija in novogradnja cest – ne gre več zgolj za investicijsko vzdrževanje
 • prometna signalizacija in prometna oprema 
 • naprave in ukrepi za umirjanje prometa
 • za gradnjo žičniških naprav čez javno cesto ni več potrebno soglasje upavljalca javne ceste
 • izvajanje gozdarskih del
 • avtobusna postajališča
 • sofinanciranje državnih kolesarskoj poti- država ne bo več sofinancirala državnih kolesarskih poti, ki potekajo po občinskih cestah
 • dovoljenje za uporabo državne ceste
 • redno vzdrževanje križišč državne ceste
 • vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometaredno vzdrežvanje prometnih površin ter objektov in naprav v naselju
 • priključki na državno cesto
 • obvezna prilagoditev priključka
 • izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste
 • poskusna označitev prometne ureditve na državnih cestah
 • oglaševanje ob državni cesti
 • VARNOSTNE ZAHTEVE ZA CESTNO INFRASTRUKTURO
 • varovalni pas ob občinski cesti
 • preglednosti ob občinski cesti
 • priključki na občinsko cesto
 • prometna ureditev na občinskih cestah
 • pooblastila policije, občinskega redarstva in cestninskih nadzornikov
 • tehtanje vozila 
 • izločitev vozila iz prometa 
 • obseg inšpekcijskega nadzorstva
 • prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov
 • splošni inšpekcijski ukrepi
 • začasni ukrepi
 • Policija in občinski redarji dobijo nadzor nad obveznostjo lastnikov nepremičnin ob javni cesti

Celotno besedilo predloga zakona se nahaja TUKAJ

 

Vabimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujte najkasneje do četrtka, 25. 3. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

 

< Vse aktualne novice