Ministrstvo za okolje in prostor je v sredo, 5. februarja 2020 organiziralo sestanek za predstavnike in predstavnice krovnih združenj lokalnih skupnosti in združenja regionalnih razvojnih agencij Slovenije.

Nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 predstavlja temeljni strateški dokument za usmerjanje  prostorskega razvoja države. Predstavniki in predstavnice združenj so na srečanju podali pripombe in predloge za izboljšanje osnutka Strategije.  Na istem sestanku so bili predstavljeni tudi pred kratkim izdani prvi štirje priročniki Državnega prostorskega reda: Tipologija stavb – priročnik, Zeleni sistem v mestih in naseljih, Regulacijski elementi in Mirujoči promet v urbanih naseljih. Priročnike Državnega prostorskega reda si lahko pogledate na spletnem mestu TUKAJ. v rubriki Priporočila za prostorsko načrtovanje.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice