• Domov
  • Novice
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

S strani Ministrstva z okolje in prostor smo v obravnavo in pregled prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju v Uredbi), ki se nahaja na spodnji povezavi.

Že na predlog, ki je bil na SOS in občine posredovan v mesecu aprilu smo posredovali pripombe, ki v osnutku niso bile upoštevane in sicer smo predlagali, da se v Uredbi določi, da se stroški skladiščenja krijejo v okviru razširjene odgovornosti, kot smo predlagali, da  v okviru principa proizvajalec plača krijejo vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo (tudi gradnja in vzdrževanje odlagališč, prevoz iz otokov do odlagališč…).

V predlogu Uredbe se na novo določa:

  • s predlagano novelo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS (proizvajalci)
  • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost PRO in kaj se šteje za dajanje na trg v RS
  • s črtanjem 36. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se predlaga ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo (z določenimi izjemami)
  • tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala preko pooblaščenega zastopnika, na način, kot je že uveljavljen v nekaterih drugih predpisih o PRO
  • trgovci na debelo niso proizvajalci, vendar bodo morali še naprej plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo
  • bveznost PRO je v spremenjenem 25. členu dodeljena tudi distributerjem, ki na prodajnih mestih kot servisno embalažo ponujajo potrošnikom predmete, ki jih njihovi proizvajalci ali pridobitelji ne tržijo za ta namen
  • s spremembo 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se ukinja obveznost poročanja proizvajalcev, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje PRO obveznosti, ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS
  • s predlogom se spreminja tudi pogostost in metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev

 

Pripombe in predloge na predlagano osnutek uredbe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. avgusta.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice