• Domov
  • Novice
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda.

V besedilu se spreminja določba glede spremljanja vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in organizmih. Prav tako se dopolnjuje določila glede ugotavljanja kemijskega stanja in sicer obveznosti zagotavljanja uporabe NDK-OSK pri spremljanju koncentracij v površinski vodi in za ugotavljanje kemijskega stanja ter način in izjeme pri ugotavljanju kemijskega stanja, določilo glede  izračuna kemijskega stanja, določilo glede meril za dobro kemijsko stanje. Prav tako se dopolnjuje določilo v zvezi z vrstami in vsebino monitoringa površinskih voda, kjer se dodaja monitoring za spremljanje snovi iz Nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije in določila o poročanju Evropski komisiji glede rezultatov spremljanja v zvezi s prvim nadzornim seznamom. V predlogu sprememb je predvidena tudi sprememba preglednice v prilogah.

V kolikor bi želeli na predlog uredbe podati pripombe in predloge vas prosimo, da jih naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 18.12.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice