• Domov
 • Novice
 • Osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP-1/

Skupnost občin Slovenije je v skladu z dogovorom z MGRT občinam članicam SOS posredovala v obravnavo pripravljen osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. Osnutek je alternativa izhodiščem za pripravo zakona, kot jih je sprejela Vlada RS in smo jim vse tri asociacije ostro nasprotovale in temelji na izhodiščih:

 • – Javni interes je vsem zagotoviti dostojni pokop
  – Sledimo ugotovitvam Ustavnega sodišča
 • – Sledimo 21. členu ZLS, ki določa izvirne naloge občin, med njimi tudi, da organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe
 • – Sledimo priporočilom Računskega sodišča
  – Zakon določi dejavnosti, katerih zagotavljanje je v javnem interesu Pogrebno dejavnost in del pokopališke dejavnosti občine izvajajo kot obvezno GJS
  – Zakon dopušča občinam možnost izbire/odločitve, da del pogrebne dejavnosti določijo kot javno gospodarsko službo (izbirna gospodarska javna služba) ali jo prepustijo prosti gospodarski pobudi.
  – Dejavnosti, ki so že sedaj del proste gospodarske pobude, kot so cvetličarstvo, kamnoseštvo, najemi pevcev, recitatorjev ipd. ostanejo del proste gospodarske pobude in občine so dolžne zagotavljati vsem enake pogoje za prosto delovanje trga.
< Vse aktualne novice