• Domov
  • Novice
  • Osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v javno obravnavo posredovalo Osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč.

Prosimo vas, da ste še posebej pozorni na 8. člen, katerega je ministrstvo »ponudilo« v štirih variantah : varianta 1 – poudarek na pogrebni dejavnosti kot GJS, varianta 2 – poudarek na tržni pogrebni dejavnosti, varianta 3 – pogrebna tržna dejavnost z minimalno GJS in varianta 4 – pogrebna dejavnost kot GJS z možnostjo izbire.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe na predlog zakona najkasneje do petka, 12.6.2015 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice