Sestanka, ki je potekal dne 10. 12. 2018 na AJPES v Ljubljani, so se udeležili ključni deležniki projekta, Policija, Statistični urad RS, SOS, MGRT, LUZ in predstavniki AJPES. V imenu SOS sta se sestanka udeležila Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem in Saša Kek iz Sekretariata SOS.

V pripravah na sestanek je SOS vsem občinam v mnenje poslal osnutek dokumenta Ključna vsebinska pojasnila namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti. Prejete predloge za dopolnitve s strani občin je AJPES vključil v besedilo. AJPES bo dokument objavil na svojem spletnem portalu, ostalim institucijam pa posreduje povezavo, kjer se dokument nahaja za namen objave na njihovih spletnih straneh. Dokument se po objavi naknadno dopolni s pojasnilom, ki ga pripravi SOS po sestanku z Ministrstvom za finance in Finančno upravo RS glede pravilnega izkazovanja turistične in promocijske takse, sestanek je predviden 19.12.2018. Vse občine bodo dobile povezavo na dokument s priporočilom, da ga objavijo na svojih straneh in svoje uporabnike s tem seznanijo.

SOS je prav tako v pripravah na sestanek vsem občinam poslal poziv, da sporočijo oceno delovanja sistema po enem letu. Pred tem pa preverijo odzivno poročilo, kjer so že zbrane posamezne aktivnosti in dopolnitve sistema. Zbrana mnenja občin so prejeli tako deležniki projekta, v zvezi s promocijsko takso pa tudi Ministrstvo za finance, kjer bo potekal dodaten, ločen sestanek prihodnji teden.

Prisotni so na sestanku sistem eTurizem ovrednotili kot pozitiven doprinos, ki pa še ne deluje optimalno. Glede na množico uporabnikov in njihovih najrazličnejših podpornih računalniških sistemov in različna predznanja, je to razumljivo. Kar se občin tiče, sta Saša Kek in Roberto Degan iz LUZ opozorila na prisotne težave, predvsem neskladja podatkov, ki so posledica različnih dejavnikov. Velikemu številu primerov razhajanj v podatkih je vzrok datum odhoda, ki se ne beleži zaradi človeške napake poročevalca ali tehnične napake, ko sistemi zavezancev s sistemom eTurizem ne komunicirajo pravilno. Razhajanja se tičejo tudi drugih deležnikov projekta, zato je sestanek sklenjen s sklepom, da se za namen hitrejšega pretoka informacij v primeru zaznanih odstopanj pri obdelavi podatkov iz sistema eTurizem, večjih težavah poročevalcev, ipd. se imenujejo kontaktne osebe naslednjih inštitucij: Policija, SURS, SOS, LUZ in AJPES.

Zapisnik sestanka: Zapisnik sestanka eTurizem_10122018

 

< Vse aktualne novice