Državljanke in državljani imajo zdaj možnost vplivati na lokalno politiko in življenje v lokalni skupnosti.
Občine so se s projektom Pametni glas nevladnih organizacij – na odprtih podatkih utemeljena e-participacija na lokalni ravni prvič seznanile na posvetu Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti, ki ga je SOS organiziral koncem marca v Ljubljani,  predstavil ga je Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo.
Tri nevladne organizacije so ob pomoči družbe SmartIS city razvile brezplačno aplikacijo za aktivne državljane. »Namen brezplačne aplikacije Pametni glas nevladnih organizacij je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni, spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik in prepoznavanju oziroma zadovoljevanju nenaslovljenih oziroma neustrezno naslovljenih lokalnih potreb,« o aplikaciji pravijo njeni pobudniki.

Tri nevladne organizacije – Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT – Regionalni center NVOInštitut za elektronsko participacijo – so v sodelovanju z družbo SmartIS city d.o.o. razvile aplikacijo kot pilotni projekt, ki bo trajal do 30. septembra 2019. Uporabnik se ob prvi prijavi registrira z rojstnim imenom in priimkom, veljavnim e-naslovom in geslom in že lahko odda pobudo ali potrebo, ki je povezana z lokalnim okoljem. Vse pobude in potrebe bodo objavljene in javno dostopne na spletni strani: http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas/, kasneje pa tudi v aplikaciji Pametni glas. Aplikacija bo  omogočala komentiranje in zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe.
Vabljeni torej, da oddate svoj Pametni glas.
< Vse aktualne novice