• Domov
  • Novice
  • Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije

V času od 9. do 10. februarja poteka v Bruslju 121. plenarno zasedanje Odbora regij. Na dnevnem redu zasedanja Odbora regij je bilo tudi mnenje z naslovom Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije. V mnenju je izpostavljeno, da je sporazum EU s Turčijo sicer precej zmanjšal število migrantov, ki se po morju pripeljejo iz Turčije, pritok ljudi s severne obale Afrike pa je ponovno narasel. Niger v zahodni Afriki je glavno križišče migrantov iz zahodne in osrednje Afrike in ocenjuje se, da od maja 2016 več kot 16 000 ljudi na teden prečka Niger na poti proti severu. Po nekaterih ocenah je v Libiji na tisoče migrantov, ki iščejo poti v EU. Odbor regij pozdravlja glavni cilj partnerskega okvira, tj. usklajeno in ustrezno prilagojeno prizadevanje, v okviru katerega EU in njene države članice delujejo na usklajen način ter zagotavljajo instrumente, orodja in vzvode za vzpostavljanje celovitih partnerstev (dogovorov) s tretjimi državami, kar bo olajšalo upravljanje migracij ob doslednem spoštovanju obvez vseh partnerjev glede humanitarnih in človekovih pravic. Odbor regij v celoti podpira kratkoročni cilj reševanja življenj na Sredozemskem morju; podpira namen, da se poveča stopnja vrnitev in ponovnega sprejema v države izvora ter migrantom in beguncem omogoči, da ostanejo čim bliže svojih domov, in prepreči, da bi se podali na nevarno pot v Evropo. Prednost je treba dati ranljivim prosilcem ter zlasti mladoletnikom brez spremstva, katerih korist je treba v skladu s sodbami Sodišča vedno pripisovati največji pomen.

 

okviru razprave je Peter Bossman), župan Pirana, opisal svoj pogled na migracijska partnerstva s 16 tretjimi državami, pa je dejal: „V teh partnerstvih si moramo zastaviti tri kratkoročne cilje: reševati življenja, omogočiti zakonite migracije in pomagati beguncem čim bliže njihovim domovinam. Prizadevati si moramo predvsem za usmerjeno sodelovanje s temi državami ter njihovimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, tako da bomo vsi lažje nadzorovali migracije ter izboljšali sprejemanje, vključevanje ali ponovno integracijo migrantov. EU ne sme pozabiti, da so regije in mesta tista, ki so odgovorna na primer za dostop do trga dela, stanovanj, izobrazbe in zdravstvenega varstva.“

 

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice