• Domov
  • Novice
  • »Peer rewiev« Strategije razvoja lokalne samouprave v RS

Med 12. in 13. julijem 2017 so strokovnjaki pri Svetu Evrope na Ministrstvu za javno upravo opravljali strokovni pregled Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do 2020 oz. t.i. peer rewiev.

Prvi dan obiska so se predstavniki Sveta Evrope srečali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Borisom Koprivnikarjem, za tem pa so opravili razgovore s predstavniki Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter strokovne javnosti.

Drugi dan je potekal pogovor s poslanci Državnega zbora RS, svetniki Državnega sveta RS in predstavnikom Skupnosti občin Slovenije, Darkom Frasom.

Darko Fras je na razgovoru s tujimi gosti izpostavil pereče točke glede strategije, na kar je SOS od vsega začetka priprave dokumenta opozarjala in zahtevala razrešitev le teh (kot so: dokument je pripravljen brez predhodnih resnih analiz in preverjanja dejanskega stanja; ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin; nujno bi moral biti sprejet s strani Državnega zbora RS; strategija bi morala iti v smeri nadgradnje sedanjega sistema lokalne samouprave, morala bi se opredeliti do ustanovitve pokrajin, morala bi začrtati pot institucionalizaciji drugega nivoja lokalne samouprave, itd.). Tako so se strokovnjaki seznanili tudi neposredno s stališči in mnenji občin, ki so ključni deležniki pri uresničevanju dokumenta. Razprava in izmenjava mnenj, izkušenj med predstavnikom SOS in strokovnjaki bo tudi osnova za pripravo priporočil za delovanje na področju lokalne demokracije, katera bodo pripravljena na podlagi strokovnega pregleda.

< Vse aktualne novice