• Domov
  • Novice
  • Peto srečanje Mreže občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine na avstrijskem Koroškem

V petek, 9. oktobra 2020 je potekalo peto srečanje predstavnic in predstavnikov občin s področja urejanja prostora, ki so se ga udeležili tudi predstavniki IPoP in Ministrstva za okolje in prostor. V okviru petega srečanja je bila izvedena strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško pod vodstvom prof. Janeza Koželja, podžupana MO Ljubljana. Čas izvedbe ekskurzije je zaznamovala tudi 100. obletnica koroškega plebiscita. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Skozi izbrana avstrijska, nekdaj slovenska mesta Možberk (Moosburg), Zorbce (Afritz am See), Špital ob Dravi (Spittal an der Drau), Gornji Dravograd (Oberdrauburg) in Šentjakob v Lesni dolini (St. Jakob im Lesachtal) smo se v sklopu študijske ekskurzije zapeljali in si na samih lokacijah podrobneje ogledali različne, a zgledne trajnostne prakse s področja urejanja in načrtovanja prostora kot tudi prakse izvajanja urbanih politik in programov.

Cilj študijske ekskurzije je bil prenos najboljših možnih praks avstrijskega urbanega razvoja s področja oblikovanja podobe krajine na podeželju, varovanja kulturne krajine, varovanje podobe manjših mest, trgov, podeželskih naselij in vasi, prenove zgodovinskih jeder, novih ureditev javnih prostorov, umeščanja trgovin in lahke industrije ter regulacijo zazidave.

V Možberku smo si ogledali prenovo trga, ki ga ustvarja objekt v črki L, grajska ribnika kot primer dobre prakse ohranjanja krajine v mestu ter varovano krajino mokrišč. Visok pomen smo pripisali varovanju pogleda na zavarovana območja. Ustavili smo se tudi v Zorbcah, kjer smo se sprehodili do urejenega večnamenskega prostora – občinskega središča, ki ga na eni strani oblikujejo krajevni urad, dvorane in pisarne. Na odprtem delu trga pa se posamezniku pogled usmeri v vzpenjajočo se odprto alpsko krajino s naravnimi prvinami. Ogledi v Špitalu ob Dravi so obsegali ureditve mestnega trga in vzporedno vzidavo stanovanj, primere oživljanja (raznolikost rabe) mestnega jedra ter umirjanje prometa. V Gornjem Dravogradu smo skupaj prišli do spoznanja, kako velik pomen ima urejena podoba majhnega mesta, kjer so v sklopu revitalizacije vaškega središča zagotovljena parkirišča za kratkotrajno parkiranje, na novo tlakovan trg, zmanjšan mestni promet, urejeni elementi vode (fontane) in neizstopajoče umeščen trgovski objekt. Kot zadnjo smo si ogledali Lesno dolino, srce Karantanije in eno izmed najmanj okrnjenih evropskih dolin, ki se ponaša z avtohtono kulinariko »Slow-Food« in krajinskimi posebnostmi, ki jih turizem še ni uničil. Poleg ogledov mest smo se na poti seznanili še z urejenimi kolesarskimi potmi ob regionalni cesti in mnogimi drevesnicami avtohtonih sort, ki omogočajo lokalnemu prebivalstvu nakup domačih drevesnih vrst, ki jih prepogosto izrinjajo »moderne« tujerodne vrste.

Strokovna ekskurzija se je zaključila s pomembnimi ugotovitvami in napovedjo nadaljevalnega operativnega dela Mreže občin pri pripravi Odloka o urejanju podobe naselij in krajine.

Galerija slik.

< Vse aktualne novice