• Domov
  • Novice
  • Plačilni roki po ZIUZEOP – odgovor ministrstva

Dne 8. 5. 2020 smo vas obveščali, da je Skupnost občin Slovenije na predsednika Vlade RS naslovila dopis s prošnjo po urgentnem ukrepanju glede določil 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki se nanašajo na plačilne roke in s tem povezanim prejetim pojasnilom Ministrstva za finance o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena ZIUZEOP, št. 410-92/2020/1, iz katerega izhaja, da morajo lokalne skupnosti pri izdanih računih upoštevati 82. člen ZIUZEOP, v katerem je določen 60 dnevni rok plačila, novela ZIUZEOP-A je dopolnila člen še z določbo, da 60 dnevni rok plačila velja za dolžnike – subjekte zasebnega prava, kamor naj bi sodile tudi vse fizične osebe. več…

Dopis SOS predsedniku vlade glede plačilnih rokov po ZIUZEOP

Danes, 22. 5. 2020 smo prejeli odgovor Ministrstva za finance, kjer med drugim navajajo:

… Ukrep skrajšanja oziroma podaljšanja plačilnih rokov je namenjen tako gospodarstvu kot tudi državljanom. Kot primer vpliva skrajševanja oziroma podaljševanja plačilnih rokov je v obrazložitvi predloga ZIUZEOP naveden vpliv na poslovanje pravnih oseb zasebnega prava, vendar ni dvoma, da se ukrep nanaša tudi na skrajšanje oziroma podaljšanje plačilnih rokov za državljane, ker se za zasebne subjekte oziroma subjekte zasebnega prava štejejo vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe.

Za premostitev likvidnostnih težav imajo občine na voljo instrument likvidnostnega zadolževanja. Če se občine vključijo v sistem enotnega zakladniškega računa države pa imajo na ta način občina in njeni posredni uporabniki na volje ugodno likvidnostno zadolževanje iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. …” Celotni odgovor najdete TUKAJ.

< Vse aktualne novice