• Domov
  • Novice
  • Plačilo članom za delo v volilnem odboru – obdavčitev dohodkov – obvestilo DVK

Finančna uprava RS (FURS) je v začetku oktobra 2018 objavila pojasnilo »dohodki članov volilnih organov«, v katerem je pojasnjena obdavčitev dohodkov (nadomestil za delo in povračil stroškov) članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, z vidika določil zakona, ki ureja dohodnino, in obravnava z vidika določil zakonov, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja. V pojasnilu je zavzela stališče, da je na podlagi davčnih predpisov treba nadomestila (prejemke) za delo članov v volilnem odboru plačati tudi dohodnino.

Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov

Glede na navedeno pojasnilo je SOS prejela na posredovana vprašanja dodatno pojasnilo FURS, ki si ga lahko preberete TUKAJ.

Sedaj je Državna volilna komisija (DVK) posredovala dodatno pojasnilo glede plačila članom za delo v volilnem odboru, v katerem seznanjajo, da je potekal usklajevalni sestanek med DVK, Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance, kjer je bilo ugotovljeno, da je mnenje FURS ustrezno in da na podlagi veljavnih davčnih predpisov, nadomestilo za člane volilnih odborov zapade pod plačilo dohodnine. Vendar je bilo na koncu sestanka usklajeno in dogovorjeno:

  1. DVK spremeni 4. člen Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestila in povračila stroškov članov volilnih organov, tajnikov in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih (Sprememba in dopolnitev: Pravilnik z dne 8. 11. 2018)
  2. Da MF predlaga vladi RS spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Celotno pojasnilo si lahko preberete tej povezavi.

< Vse aktualne novice