• Domov
  • Novice
  • Plačilo župana za sklepanje zakonske zveze

Kot ste seznanjeni je 1. 1. 2018 pričel veljati novi Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 66/17), na ta datum so se pričele uporabljati tudi določbe 30. do 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17).

Pri tem je novost zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki ga je Družinski zakonik podelil županjam in županom, kot osebam, ki uživajo poseben ugled v družbi. Županje in župani za sklepanje zakonske zveze na območju svoje občine, v času svojega mandata, tako ne bodo več potrebovali pooblastila načelnika UE, saj so pooblaščeni že po zakonu, posledično pa s strani upravne enote tudi ne bodo prejeli plačila.

Namreč ministrica , pristojna za družino, je v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, sprejela Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, ki v 18. členu ureja višino in način plačila matičarja, načelnika in pooblaščene osebe, ne pa tudi plačila županj in županov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v postopku priprave pravilnika sicer predlagalo, da se v 18. členu pravilnika uredi tudi višino in način plačila županj in županov, vendar pa je bila ta določba na podlagi pripombe Ministrstva za javno upravo v postopku medresorskega usklajevanja predpisa črtana. Ministrstvo za javno upravo, ki je sopodpisnik pravilnika, je pri tem izrecno vztrajalo, z obrazložitvijo, da županje in župani za izpolnjevanje svojih zakonskih dolžnosti ne morejo prejemati dodatnega plačila s strani upravnih enot ter da mora biti plačilo županov urejeno na ravni občine. Pravilnik plačila županov za izvajanje zakonskega pooblastila zato ne ureja. Župani so do plačila s strani upravnih enot na podlagi določb pravilnika upravičeni zgolj v primerih sklepanja zakonske zveze izven območja svojih občin, na podlagi pooblastila podeljenega s strani načelnika upravne enote.

Pojasnjujejo, da z določbo drugega odstavka 33. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ni bila prenesena pristojnost za sklepanje zakonskih zvez iz države na občine ter da bi bila takšna rešitev v nasprotju z Ustavo RS. Skladno z drugim odstavkom 33. člena zakonika so županje in župani prejeli zgolj zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki velja v času njihovega mandata in na območju njihove občine, pri čemer je odločitev o tem ali bodo to pooblastilo v vsakem posameznem primeru, ko bodoča zakonca izrazita takšno željo, izkoristili ali ne, na njihovi strani. Zakonska zveza se v teh primerih sklene pred matičarjem, kot predstavnikom države, in županom, kot osebo pooblaščeno osebo s podeljenim zakonskim pooblastilom.

Dopisi:
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 1201-220/2017/4 z dne 22.1.2018 in 1201-220/2017/6 z dne 29.1.2018 in Ministrstva za javno upravo, št. 032-12/2018/6 z dne 16.2.2018


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice