• Domov
  • Novice
  • Pobuda Skupnega raziskovalnega središča (JRC) »Znanost sreča regije«

Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport RS nas je obvestilo, da je Skupno raziskovano središče (JRC) Evropske komisije objavilo 2. Poziv za izkaz interesa za sodelovanje v pobudi »Znanost sreča regije – krepitev na dokazih temelječih politik na regionalni in lokalni ravni«.

Pobuda omogoča mreženje, izmenjavo praks, metod, pristopov in orodij za oblikovanje z dokazi podprtih politik na subnacionalnih ravneh odločanja, ki odgovarjajo na prioritete regij in mest ter so skladne s splošnimi prioritetami Evropske komisije. Prednost pobude je, da se izvaja od spodaj-navzgor, kar pomeni, da sodelujoča mesta, regije in lokalne skupnosti prevzamejo celotno lastništvo nad temami in procesom projekta, JRC pa zagotavlja finančno, metodološko in znanstveno podporo. Drugi poziv za izkaz interesa je namenjen:

  • samostojnim mestom in regijam za organizacijo inovacijskih kampusov in participatornih dogodkov na izbranih javno-političnih tematikah;
  • večregijskim mrežam za krepitev mreženja med regijami in mesti na temah skupnega interesa z namenom medregionalnega sodelovanja.

Dodatne informacije glede pobude, vključno s smernicami za prijavo, merili izbora in ostalo relevantno dokumentacijo, so na voljo na spletni strani JRC. Rok za oddajo interesa za sodelovanje je 1. april 2022.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice