• Domov
  • Novice
  • Pobuda SOS za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu

Lokalne skupnosti kot tudi drugi naročniki se v času globalnega trenda naraščanja cen blaga, proizvodov, surovin ter storitev na trgu srečujejo s številnimi vlogami in zahtevami izbranih izvajalcev in dobaviteljev po spremembi obstoječih pogodb. Predvsem gre za pogodbe v teku izvedbe javnega naročila gradenj in javnega naročila nabave živil.

Z namenom pomoči pri poenotenem postopanju in odzivu naročnikov pri reševanju težav v skladu z relevantno področno zakonodajo je SOS dne 27. 10. 2021 na pristojni direktorat na Ministrstvu za javno upravo naslovila pobudo po nujnosti priprave navodil/usmeritev za področja, na katera naraščanje cen najbolj vpliva (gradnje, živila).

Hkrati je bila dana pobuda, da direktorat za javno naročanje skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev oblikuje posebno podporno okolje za naročnike za čas trajanja globalnih podražitev.

Prav tako vas želimo obvestiti, da bo predvidoma 17. 11. 2021 potekal seminar na temo vpliva dviga cen na trgu na pogodbena razmerja. 

< Vse aktualne novice