• Domov
  • Novice
  • Pobuda SOS za učinkovito upravljanje z energijo

SOS je na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo naslovil pobudo, da država občinam zagotovi brezplačno uporabo programske opreme, ki bo občinam omogočala učinkovito izvajanje upravljanja z energijo. Prejeli smo odgovor Generalnega direktorja MJU, Uroša Korošca, ki je v odgovoru zapisal, da bodo v letu 2016 pričeli z prenovo aplikacije Centralna evidenca nepremičnin, ki ima podlago v ZSPSLS 37 člen, po zakonu sta to ločeni evidenci, ki pa se morata povezovati z zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb ter z drugimi evidencami. Predvidoma bo evidenca testirana v letu 2017 vsebovala pa bo tudi module za spremljanje stroškov upravljavcev. Evidenca bo pripravljena na način, da bo imela (z določenimi prilagoditvami) možnost uporabe za lokalne skupnosti.

Odgovor iz Ministrstva za infrastrukturo še nismo prejeli.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice