• Domov
  • Novice
  • Pobuda za rešitve težav s kopičenjem lahke frakcije odpadkov – podpišite pismo podpore

Skupnost občin Slovenije je konec aprila prejela pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča, v zvezi s kopičenjem lahke frakcije odpadkov na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki (CERO). Pobudo, da Skupnost občin Slovenije organizira sestanek in pripravi nabor možnih rešitev, sta podprla tudi župan Občine Komenda, Stanislav Poglajen in župan Občine Hrastnik, Marko Funkl. Tako je SOS sklicala sestanek z omenjenimi župani, povabilu na sestanek so se odzvali tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva (ZKG), Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki (GIZ SLO CERO) ter Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Na delovnem sestanku je bila obravnavana problematika, izdelani pa so bili tudi predlogi za možne kratkoročne rešitve. Ker se težava z lahko frakcijo odpadkov (RDF) počasi širi na vse slovenske regijske centre in dobiva vseslovenski značaj so župani izrazili prepričanje, da je za učinkovito ukrepanje potrebno dvoje:

– širši konsenz med slovenskimi županjami in župani o ustreznosti predlogov, ne glede na članstvo v reprezentativnih organizacijah

– skupen, odločen in enoten nastop nasproti Ministrstvu za okolje in prostor, ki mora pristopiti k reševanju težav

V ta namen Skupnost občin Slovenije na slovenske županje in župane naslavlja POBUDO, DA PODPRETE PREDLAGANE REŠITVE in podpišete PISMO PODPORE. Zbrana pisma podpore bomo na sestanku izročili Ministrstvu za okolje in prostor kot znak enotnosti med občinami.

Vljudno vas prosimo, da nam podpisana pisma podpore posredujete do 13. 6. 2019, (skenirana) na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, po faksu na 02 234 15 03 ali po pošti na naslov SOS, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice