• Domov
  • Novice
  • Podaljšan rok za sofinanciranje Evropskega tedna mobilnosti

Danes je objavljen Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018, in sicer se podaljšuje rok za prijavo za en mesec, do 7. 12. 2017

Danes je objavljen Popravek javnega razpisa z dne 22. 9. 2017 za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Podaljšuje se rok za prijavo na javni razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018.

Rok za prejem vloge je podaljšan za en mesec,  in sicer do 7. 12. 2017. Dne 29. 9. 2017 je Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavilo razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti z prvim rokom prijave do 23.11. 2017, ki dodeljuje nepovratna sredstva občinam za investicije v infrastrukturo in na katerega se morajo občine temeljito pripraviti. Občine tako pridobijo več časa za prijavo ukrepov ozaveščanja in promocije trajnostne mobilnosti, kar bo skupaj z izgradnjo infrastrukture lahko pomembno prispevalo k spremembi potovalnih navad in s tem h okoljskim in podnebnim ciljem zniževanja emisij toplogrednih plinov, onesnaževal zunanjega zraka in hrupa v okolju. Prijave na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 morajo prispeti do 7. 12. 2018 do 12. ure na naslov Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Popravek in odgovori na vprašanja občin so objavljeni na spletni strani ministrstva.

< Vse aktualne novice