• Domov
  • Novice
  • Podaljšana epidemije – dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Ministrstvo za zdravje je pripravilo Navodila in postopke za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva.

Glede na to, da je bila z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 76 z dne 16. 5. 2021) epidemija podaljšana, so pripravili posodobljen obrazec – TUKAJ (od oktobra dalje do 15. 6. 2021).

Prav tako predlagajo, da zahtevek za dodatke po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) za mesec april, maj in junij (do vključno 15. 6. 2021) pošljejo javni zavodi v skladu z navodili, to je najkasneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu, ko je razglasitev epidemije preklicana. V kolikor bo epidemija še podaljšana, bodo o tem pravočasno seznanili in poslali posodobljen obrazec z nadaljnjimi usmeritvami.

< Vse aktualne novice