• Domov
  • Novice
  • PODALJŠANJE ROKA ZA USKLADITEV PROGRAMOV OPREMLJANJA IN ODLOKOV O MERILIH IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA V #PKP9?

V torek, 12. 1 2021 je potekal sestanek SOS s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. SOS je opozorila na težave občin pri usklajevanju programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki jih morajo občine v skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, v nadaljevanju: Uredba) uskladiti do 30. 3. 2021.

Zaradi obstoječih epidemioloških razmer, ko na občinah beležijo porast bolniških odsotnosti in posledično pomanjkanja kadra, občine do predpisanega roka ne bodo uspele uskladiti izredno zahtevne materije odlokov, kljub temu, da so že pričele s postopki. Prav tako je zaradi slabih epidemioloških razmer oteženo delo občinskih svetov in njihovih delovnih teles, saj se vedno, kadar bi bilo to sicer potrebno, ne morejo sestati tudi neposredno, smo opozorili.

V skladu z dogovorjenim na sestanku je SOS med občinami opravila poizvedbo ali ocenjujejo, da bodo uspele uskladiti odlok v predpisanem roku. Večina občin ocenjuje, da jim to ne bo uspelo.

Na podlagi poizvedbe smo SOS, ZOS in ZMOS naslovili na Vlado RS in pristojna ministrstva pobudo za vključitev v #PKP8, v kateri predlagamo podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka do 30. 9. 2021.

V petek, 22.1.2021 smo prejeli odgovor MOP, da so našo pobudo preučil in jo ocenili kot upravičeno ter smiselno. Vendar je rok za uvrstitev novih predlogov ukrepov v vladno gradivo za PKP8, že potekel, zato našega predloga v PKP8 ni bilo možno uvrstiti. V kolikor bo mogoče, bo MOP predlog ukrepa za podaljšanje uskladitve programov opremljanja in odlokov za odmero komunalnega prispevka vključil v naslednji paket ukrepov za zmanjšanje posledic zaradi epidemije koronavirusa.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice