• Domov
  • Novice
  • Podatki iz prekrškovne evidence IRSD za izvajanje javnih naročil prek sistema e-Dosje

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Inšpektorat RS za delo na SOS naslovil prošnjo po posredovanju pojasnila v zvezi z zahtevki občin za pridobitev podatkov iz prekrškovne evidence Inšpektorata RS za delo – za izvajanje javnih naročil v skladu z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

“Inšpektorat RS za delo (IRSD) obvešča vse izvajalce javnih naročil, ki morajo v skladu z b) točko četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3) za gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, pridobiti podatke iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških IRSD, da je v okviru nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje (eJN) z junijem 2016 vzpostavljen enotni informacijski sistem – aplikacija e-Dosje, namenjen elektronskem preverjanju kandidatov, ponudnikov, podizvajalcev in drugih gospodarskih subjektov, v nacionalnih uradnih evidencah. V aplikaciji e-Dosje lahko naročnik preveri tudi podatke o gospodarskem subjektu, ki se vodijo v evidenci prekrškov IRSD.

IRSD tako ne izdaja več sam potrdil iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških IRSD, ampak si morajo naročniki za to zagotoviti dostop do aplikacije e-Dosje.”

Več informacij o tem pridobite na spletišču sistema za elektronsko javno naročanje (eJN), na naslovu: http://ejn.gov.si/e-dosje/navodila-za-uporabo oziroma pri Ministrstvu za javno upravo.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice