Občine obveščamo, da je bil danes izbran izvajalec, ki bo poskrbel za izdelavo vmesnika za distribucijo podatkov o nočitvah iz AJPES-ove aplikacije eTurizem na občine. Občine bodo lahko začele prenašati podatke iz distribucijskega sistema za svojo občino od 1.2.2018 dalje. Vmesnik ne bo obračunaval turistične takse, zaradi različnih višin turistične takse v posameznih občinah in ponekod znotraj posameznih občin, je to zaenkrat nemogoče zagotoviti. Podjetja, ki to storitev že ponujajo občinam bodo prejela potrebne podatke, da lahko svojo storitev zagotavljajo še naprej.  Podatke o nočitvah, ki jih bodo začeli vnašati namestitveni obrati, ki so se v register vpisali med prvimi, že v mesecu decembru in bodo začeli poročati o nočitvah že z januarjem, bodo občine prejele zbrane ob koncu meseca. Občine za prevzem podatkov ne potrebujejo posebne programske opreme, saj bodo do vzpostavitve vmesnika podatke prejele v preglednici formata Excel. Z izbranim izvajalcem je SOS že vzpostavil stik in se dogovoril za srečanje v prvem tednu novega leta. Prav tako se bomo skupaj z izbranim izvajalcem sestali z AJPES ter drugimi podnudniki programske opreme, ki občinam že sedaj zagotavljajo storitve obračuna turistične takse. Takrat vas o vsebinah podrobneje obvestimo.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice