• Domov
  • Novice
  • Podpis aneksov za ureditev stroškov prevoza

Obveščamo vas, da so včeraj, 4. 11. 2020 reprezentativni sindikati javnega sektorja podpisali Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in področnih kolektivnih pogodb, s katerimi se določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence.

Gre torej za ureditev stroškov prevoza v primerih, ko se ti obračunajo kot kilometrina, ne pa kot javni potniški promet.

Pojasnilo

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z Aneksa h KPND povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Aneks h KPND ureja kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi. Javnemu uslužbencu se v primeru, da mu je v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga. Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša v skladu z Aneksom h KPND 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer.
Višino kilometrine v odstotkih (8) cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov določajo aneksi, cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pa se je do 30. septembra 2020 oblikovala na osnovi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. Resorno pristojno ministrstvo za uredbo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je za neosvinčen 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo objavljalo cene naftnih derivatov (neosvinčen 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo) v 14-dnevnih obdobjih, ki so jo delodajalci upoštevali pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Z uveljavitvijo popolne liberalizacije cen naftnih derivatov s 1. oktobrom 2020 v Sloveniji se prodajne cene naftnih derivatov (brez davkov in dajatev) določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati, kar pomeni, da je že za mesec oktober 2020 pri obračunu povračila kilometrine ni več mogoče sklicevati na referenčno (isto) ceno bencina.
Na 37. redni seji (22. oktobra 2020) je vlada (po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov) sprejela izhodišča glede drugačne ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

Na seji pogajalske komisije (26. 10. 2020) sta se vladna in sindikalna stran osredotočili na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe, in sicer glede določitve cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je relevantna za obračun kilometrine.

Strani sta po nekaj izmenjanih pogajalskih predlogih dosegli dogovor in 29. 10. 2020 so minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. To ceno za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo), ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo to objavi na svoji spletni strani. Za mesec oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI, besedilo bo vključeno tudi v panožne kolektivne pogodbe

Več si lahko preberete TUKAJ.

< Vse aktualne novice