• Domov
  • Novice
  • Podražitve na trgu: sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik dne 17. 11. 2021 organiziralo posvet na temo Podražitve na trgu: sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije.

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu javnih naročil.

Naročniki se dnevno soočajo s prošnjami po podaljšanju roka dobave, dvigu pogodbeni vrednosti, prošnji po vključitvi podizvajalcev, zamenjavi artiklov in podobno. Kako naj naročnik pravilno ravna je odvisno od vsakokratnega razmerja in vsebine sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Izzivi tako nastajajo tako v fazi priprave dokumentacije v zvezi z naročilom, kakor tudi v fazi izvajanja pogodbe.

Na posvetu so bili podani napotki kakšne rešitve naj naročniki uberejo v praksi, napotki kako v bodoče primerno vključiti določbe razpisne dokumetacije glede na posledice pandemije ter odgovori na vprašanja sodelujočih na posvetu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice