• Domov
  • Novice
  • Pogajalska komisija o odpravi varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev

V četrtek, 1. aprila 2021, so se sestali člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Sejo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Na seji so člani obravnavali protipredloge sindikatov javnega sektorja glede odprave preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. In sicer glede višine regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, povračil stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostne pomoči, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse ter odprave znižanja vrednosti plačnih razredov. Ob tem je sindikalna stran predlagala odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov (8%), pri čemer dopuščajo možnost, da se to vprašanje rešuje v povezavi z uskladitvijo in usklajevanjem vrednosti plačnih razredov ter odprave uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice. Na podani predlog je vladna stran pojasnila, da gre za trajni ukrep in da način usklajevanja vrednosti plačnih razredov določa 5. člen ZSPJS.

Pod točko razno so sindikati podali zahtevo po začetku pogajanj o višjem regresu za letni dopust, in sicer je predlog, da se regres za letni dopust za letos določi v višini 1.300 evrov. Nadalje je tekla razprava o možnostih za zamik izplačilnega dne v javnem sektorju in postopkih izplačevanja dodatkov v javnem sektorju.

Čeprav na tokratnih pogajanjih ni bil obravnavan predlog sprememb enotnega plačnega sistema javnega sektorja, je za sindikalno stran problematično, da so se te spremembe znašle v načrtu za okrevanje in odpornost.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice