V Ljubljani na MGRT je v petek, 20. 3. 2015 potekal sestanek med predstavniki MGRT, SOS, ZOS in ZMOS glede zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Vse tri asociacije občin so namreč na Vlado in resorno ministrstvo naslovile zahtevo, da se skladno z zakonodajo predstavniki in zastopniki interesov občin, katerih izvirna pristojnost je organiziranje opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti aktivno vključijo v delovno skupino za pripravo novega zakona. S predstavniki MGRT je bilo dogovorjeno, da bomo pri pripravi aktivno sodelovali, vendar je rok za pripravo predloga izredno kratek in sicer 14 dni. Kljub pritiskom vseh treh asociacij, da se ta rok podaljša, je ministrstvo izrazilo nemoč zaradi obveznosti do Računskega sodišča. Občine bomo o aktivnostih obveščali.

Zabeležka s sestanka dne 20.3.2015


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice