• Domov
  • Novice
  • Pojasnila in navodila URSZR za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE

Na podlagi skupnega sestanka med URSZR ter SOS in ZMOS smo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli pojasnila in navodila za izplačilo dodatka po prvem odstvku 66. člena ZIUOOPE. In sicer skladno z osmim poglavjem Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE), ki v 66. členu določa dodatek za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uprava RS za zaščito in reševanje izvaja aktivnosti za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE.

Do dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili v obdobju od petka, 13. 3. 2020, od 15:00 do sobote, 30. 5. 2020 do 19:00 vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije. Za prejem dodatka morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v priloženem pojasnilu in usmeritvah, obrazcu za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE za prostovoljno in nepoklicno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije (v nadaljevanju Obrazec D-1) pa morajo biti priloženi ustrezni dokumenti o vpoklicu ter  opravljanju nalog.

Prosijo vas, da preučite priložena pojasnila in usmeritve ter URSZR izpolnjene Obrazce D-1 posredujete čim prej oziroma najkasneje do petka, 04. 09. 2020 na pristojno izpostavo URSZR, kjer bodo vloge preučene in posredovane v nadaljnjo obravnavo. Postopek določitve upravičencev in izvedbe izplačil  navedenega dodatka je opisan v prilogi.

Povračila izplačanega dodatka delodajalcem po drugem odstavku in izplačila dodatka prostovoljcem, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bodo izvedena v ločenem postopku.

Na spodnjih povezavah najdete pojasnila URSZR ter obrazec za povračilo dodatka po 66. členu ZIUOOPE-1

Pojasnila_Dodatek ZIUOOPE

OBRAZEC D-1 ZA IZPLAČILO DODATKA PO 66.členu ZIUOOPE-1

< Vse aktualne novice