• Domov
  • Novice
  • Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo

Ministrstvo za javno upravo je z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov, obveščalo tudi, katere šifre po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju se uporabijo v posameznih primerih pri poročanju v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Glede na to, da je bilo ministrstvo naknadno seznanjeno s pojasnilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (številka: 340-02150/2020 z dne 30.07.2020), pod katero rubriko (M01 ali M02) se sporoča nadomestilo plače na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1), ob upoštevanju Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v tej zvezi sporočajo spremembe pri uporabi ustreznih šifer po Uredbi.

Pojasnilo MJU

Pojasnilo ZPIZ

< Vse aktualne novice