• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo glede izvajanja določila novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji – omejitev političnega delovanja policistov

V Uradnem listu RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), ki med drugim s 15. členom predpisuje omejitve političnega delovanja policistov. In sicer 43. člen zakona po novem tudi določa, da policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme opravljati funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika (novi sedmi odstavek navedenega člena). V nadaljevanju je določeno, da policistu, ki med trajanjem delovnega razmerja prevzame opravljanje funkcije preneha delovno razmerje.

SOS je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila vprašanje: kako navedeni člen vpliva na policiste, ki opravljajo nepoklicno funkcijo podžupana oziroma člana/članice občinskega sveta v tem mandatu?

Ministrstvo je na navedeno odgovorilo, da je treba relevantne določbe ZODPol-G razlagati na način, da se zgoraj navedena prepoved nanaša na nove situacije, ki bodo nastopile po uveljavitvi zakona ter da se že začete funkcije lahko opravljajo do izteka mandata. Celotni odgovor najdete na TEJ POVEZAVI.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice