• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo glede uporabe vzorčnih notranjih pravil SOS

Obveščamo vas, da v skladu z navodili in pogoji za prevzem vzorčnih notranjih pravil SOS (v nadaljevanju: VNP SOS) in z dogovorom, ki ga ima SOS sklenjenega s podjetjem Virtuo d.o.o., VNP za občine nimajo zavezujočih pogodb za izvajanje spremljevalnih storitev, storitev zajema ali e-hrambe oziroma za uporabo določene programske ali strojne opreme.

Glede same uporabe gradiva VNP za občine s strani tretjih pravnih oseb (ponudniki uvedbe VNP, zunanji izvajalci…) pa v izogib morebitnim nepravilnostim podajamo naslednjo razlago/obvestilo:

»Vzorčna notranja pravila za občine, ki so potrjena pri Arhivu RS (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) so avtorsko zaščitena in intelektualna lastnina podjetja Virtuo d.o.o.. Posredovanje gradiva s strani občin tretjim osebam NI dovoljeno. Neposredno komercialno trženje storitev oz. produktov, ki vključujejo  gradivo VNP za občine s strani drugih ponudnikov ni dovoljeno (uvajanje VNP za občine, izdelava NP za občine, personalizacija VNP za občine, itd.).«

Avtorske pravice VNP SOS so zadržane, prav tako je gradivo last podjetja Virtuo d.o.o., dovoljenje za uporabo gradiva VNP za občine tretjim osebam, pa lahko izda izključno podjetje Virtuo d.o.o.. Posledično zaradi varstva avtorskih pravic in intelektualne lastnine tudi gradivo VNP za občine ni javno objavljeno in ga občina lahko pridobi izključno s strani podjetja. Občina skladno s pogoji prevzema VNP ravno tako ne sme posredovati gradiva VNP tretjim osebam.

V primeru, da  ima katera koli druga pravna oseba gradivo VNP SOS za občine in le tega ni pridobila v okviru veljavnega dogovora s podjetjem Virtuo d.o.o. gre za kršitev avtorskih pravic in intelektualne lastnine.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice