• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo ministrstva in predlog izjave za finančno jamstvo za odlagališča odpadkov

Obveščamo vas, da je 19. 5. 2016 Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov in jo sprejela. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov:

dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča za nenevarne odpadke, ki je v lasti občine ali več občin in je infrastruktura lokalnega pomena, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zaprto odlagališče oziroma za odlagališče v zapiranju, če vlogi zanj, med drugim, priloži finančno jamstvo (oziroma finančnemu jamstvu enakovreden ukrep). V skladu z uredbo se šteje, da je zagotovil finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, če vloga vsebuje izjavo občine ali občin lastnic takšnega odlagališča o tem, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in z odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom (izjava). Izjavo sprejme pristojni organ občine, to je občinski svet. V primeru neizpolnitve zaveze iz izjave, MOP ukrepa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi;

– glede na določbo člena, morajo upravljavci za zaprto »komunalno« odlagališče oziroma za tako odlagališče v zapiranju vložiti vlogo za izdajo OVD v 90-ih dneh od uveljavitve sprememb uredbe. To velja predvsem za tiste upravljavce, ki so v skladu z uredbo že vložili vlogo, pa je bilo o njej že odločeno (bodisi jo je pristojni organ zavrgel, bodisi jo je zavrnil). Tisti upravljavci, ki so vložili vlogo v skladu z uredbo, pa o tej vlogi še ni bilo odločeno,  niso dolžni vložiti nove vloge, ampak so dolžni, če niso predložili drugega finančnega jamstva dodatno predložiti Izjavo v skladu z novim 17. členom te uredbe.

V skladu z dogovorom med SOS in generalno direktorico direktorata za okolje pri MOP, mag. Tanjo Bolte, objavljamo pojasnilo k uredbi in vzorec izjave za sprejetje na občinskih svetih/občinskem svetu: TUKAJ.

< Vse aktualne novice