• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo MZ – Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Ministrstvo za zdravje je seznanilo z Navodili in postopkom za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva (v nadaljnjem besedilu: navodila).

Glede na to, da je bila z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55 z dne 9. 4. 2021) epidemija podaljšana, na povezavi pošiljajo posodobljen obrazec (od oktobra dalje do 16. 5. 2021). OBRAZEC
Predlagajo, da se zahtevke za dodatke po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) za mesec april in maj (do vključno 16. 5. 2021) pošlje v skladu z navodili, to je najkasneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu, ko je razglasitev epidemije preklicana. V praksi to pomeni, da uveljavljate izplačilo dodatka po tem členu za mesec april in maj skupaj. V kolikor bo epidemija še podaljšana, bodo o tem pravočasno seznanili in poslali posodobljen obrazec z nadaljnjimi usmeritvami.

Hkrati seznanjajo, da je v poslanem obrazcu z dne 29.3. 2021 v polju F16 (skupne ure upravičencev do dodatka za mesec februar), prišlo do napake v sklicu, zato prosijo, da uporabite to verzijo obrazca tudi za račun za dodatke za obdobje januar – marec 2021 (če še ni bil posredovan).  

< Vse aktualne novice