• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov na področju sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja, kjer Ministrstvo za pravosodje obvešča:

Upoštevaje Odlok o preklicu epidemije, ki ga je sprejela Vlada RS, je Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) že pristopilo k pripravi vladnega gradiva na podlagi 2. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). 2. člen navedenega zakona namreč daje pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da s sklepom ugotovi, da so ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, prenehali veljati, in sklep objavi v Uradnem listu RS. Glede na to, da se Odlok o preklicu epidemije začne uporabljati 31. maja 2020 in glede na dejstvo, da se ukrepi po ZIUZEOP iztečejo z 31. majem 2020, bo Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) predlagalo Vladi Republike Slovenije ugotovitev, da ni več razlogov za ukrepe, ki jih določa ZZUSUDJZ , in da tudi vsi ukrepi na podlagi ZZUSUDJZ prenehajo veljati z 31. majem 2020.

Več o tem tukaj: https://www.gov.si/novice/2020-05-15-pojasnilo-o-veljavnosti-interventnih-ukrepov-s-podrocja-pravosodja/

< Vse aktualne novice