• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo občinam o izvajanju obvezne GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pojasnilo lokalnim skupnostim o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in poziv za predložitev odlokov o izbiri koncesionarjev za zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov. Iz dokumenta MOP izhaja, da obdelavo mešanih komunalnih odpadkov lahko izvaja le izvajalec predpisane občinske gospodarske javne službe in v okviru tega mešane komunalne odpadke pred odlaganjem, ki je končni postopek odstranjevanja odpadkov, obdeluje pa le po enem od vmesnih postopkov odstranjevanja odpadkov (konkretno postopka D8 in D9). V obvestilu opozarjajo tudi, da ARSO ugotavlja, da številni izvajalci javne službe niso upoštevali 30. člena Uredbe o odpadkih, ki določa obveznost izvajalca, da na ARSO predloži akt občine na osnovi katerega zbira te odpadke, zato poziva k predložitvi odlokov o izbiri koncesionarjev.

Celotno obvestilo ministrstva najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice