• Domov
  • Novice
  • Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022).

Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ, vezano pa je na naslednje vsebine:

-Lokacijska informacija v povezavi s potrdilom o namenski rabi prostora po ZUreP-2
-Načrtovanje in prijava začetka gradnje/priglasitev začasnega skladiščnega objekta
-Soglasje občine k manjši rekonstrukciji
-Odmera komunalnega prispevka
-Nosilci urejanja prostora
-Nadaljevanje začetih postopkov priprave OPN in OPPN

< Vse aktualne novice