• Domov
  • Novice
  • Pokritje izpada plačil staršev za december in januar 2022 v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za mesec december 2021 in januar 2022.

V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna na podlagi izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je zasebnemu vrtcu podelila koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok.

Povračilo lahko zahtevate z zahtevkom, ki ga najdete na povezavi TUKAJ, in ga posredujete Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Celotno besedilo Navodila lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice