• Domov
  • Novice
  • Ponovni poziv občinam, da postanejo območja brez TTIP
flickr

Kaobcine-brez-tajnih-sporazumov-11-11-2016kor smo občine članice že obveščali, je Skupnost občin Slovenije na svoji septembrski seji Predsedstva SOS, obravnavalo pobudo za razglasitev slovenskih občin za »območja brez TTIP«, ki je bila podprta, občine pa smo pozvali, da na občinskih svetih na deklarativni ravni sprejmejo sklep o tem, da ne pristajajo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. O sprejetju ustreznih sklepov o razglasitvi »območij brez TTIP« na občinskih svetih so nas obvestile že občine Ljubljana, Maribor, Celje, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Turnišče, Beltinci, Litija, Kamnik, Kostel, Vodice, Hoče – Slivnica, Žetale, Ruše in Idrija.

Tudi županje in župani so s podpisom pisma dr. Miru Cerarju že pozivali Vlado, da zavrne podpis trgovinskega sporazuma CETA. Z množičnim odzivom so izkazali medsebojno solidarnost in hkrati pokazali držo, ki pritiče neposredno izvoljenemu predstavniku ljudstva – da ljudi postavljajo na prvo mesto. Žal pa poziv 108 slovenskih županj in županov ni bilo dovolj, da bi Vlada podpis zavrnila.

Zdaj je na potezi Evropski parlament, ki mora sporazum potrditi in odločiti o njegovi začasni rabi, zatem pa bodo o njem odločali še nacionalni parlamenti. Po pravni hierarhiji je mednarodni sporazum nad ustavo posamezne države in ga mora parlament ratificirati z ustavno, torej najmanj dvotretjinsko večino. Zato smo občine ponovno pozvali, da nasprotovanje izrazijo in območje občine s sklepom občinskega sveta razglasijo za tako imenovane TTIP free zone – skupnosti brez tajnih sporazumov CETA, TTIP, TISA.

Občine smo naprosili, da nas o obravnavi pobude in razglasitvi občine za območja brez TTIP obvestijo na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lažje usklajevali aktivnosti pri obveščanju javnosti, sprejete sklepe pa naslovijo na Državni zbor RS.

Občine proti tajnim sporazumom (TIIP)

< Vse aktualne novice