• Domov
  • Novice
  • Ponovni sestanek delovne skupine za zmanjšanje stroškov delovanja občin

Dne, 18.12.2019 se je na Ministrstvu za javno upravo sestala delovna skupina za zmanjšanje stroškov delovanja občin. V imenu SOS sta se sestanka udeležili članici omenjene delovne skupine, in sicer Melita Čopar, direktorica OU Občine Krško in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Pod prvo točko dnevnega reda je delovna skupina obravnavala Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin se plačilo mrliški pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo sicer prenaša na državo, vendar je občina še vedno ostaja dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo. Glede na navedeno je bilo dogovorjeno, da se pripravijo sistemske spremembe tako, da področje mrško pregledne službe ne bo več v pristojnosti občin. Tako bodo občine tudi administrativno razbremenjene.

Nadalje so prisotni obravnavali Predlog Stanovanjskega zakona, Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o urejanju prostora. Za slednjega je bilo s strani predstavnika MOP obveščeno, da bo v januarju 2020 ponovno odprta javna razprava, da so sicer že upoštevali in vključili nekatere pripombe, ki so jih posredovale občine, skupnosti in združenja občin (npr. možnost da tudi drugi izobrazbeni profili opravljajo naloge urbanista), kljub temu pa bo še v času javne razprave sklican sestanek s skupnostjo in združenji občin, kjer bodo predstavniki detajlno pregledali in obravnavali vsak posamezni člen posebej. Tudi glede novega predloga Stanovanjskega zakona se bo v januarju 2020 ponovno odprla javna razprava in bo tudi sklican sestanek glede detajlnega pregleda predloga.

Zadnja točka sestanka je bila obravnava izhodišč za spremembo Zakona o financiranju občin. Predstavniki so našli rešitev, ki bi za občine lahko poenostavila postopke sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu, in sicer v obliki evidenčnih projektov. Ministrstvo bo pripravilo predlog spremenjenih členov, ki ga bo v januarju preučila delovna skupina, v februarju pa bodo usklajeni členi posredovani v nadaljnjo proceduro. Glede sofinanciranja občin za uresničevanja pravic romske skupnosti je predlog, da se sredstva dodeljujejo za širši namen za potrebe Romov.

< Vse aktualne novice