• Domov
  • Novice
  • Ponovni sestanek na temo jamstev za odlagališča

V četrtek, 7. 1. 2016,  je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča.  Sestanek je bil sklican na pobudo SOS in namenjen razpravi o možnem upoštevanju predlaganih sprememb Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu.

Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za finančna jamstva za odlagališča v zapiranju in zaprta odlagališča. Težave nastajajo, ker na ARSO vložene vloge nimajo priloženega finančnega jamstva, pogoj za obravnavo na agenciji pa je popolna vloga. V primeru, da upravljavec izjavi, da bodo finančno jamstvo pridobili, postopek nadaljujejo, v primeru, da izjavi, da ga ne morejo zagotoviti pa vlogo nemudoma zavržejo. Poleg tega je razrešitev težave nujna, saj je Evropska komisija sprožila postopek zoper Slovenijo zaradi kršitev iz tega naslova.

Ministrstvo je sprva zavrnilo predlog občin, da bi bila dovolj le izjava občinskega sveta, da se bo zagotovilo ustrezna sredstva v proračunu občine, saj to naj ne bi bilo zadostno zagotovilo, da se bo Republika Slovenija lahko poplačala, v primeru, da na odlagališču pride do resnih okoljskih težav in je nujno njeno ukrepanje. Predstavniki občin so medtem zagovarjali stališče, da zadostnost takšne izjave izhaja iz 90.a člena Zakona o lokalni samoupravi in položaja občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti ter odgovornosti občin za poslovanje njenih javnih podjetij. Potrebna sredstva za zapiralna dela bi se zagotovilo sproti v občinskih proračunih na postavki proračunskih rezervacij.

Težava nastaja tudi zaradi višine finančnih jamstev. Kot so zatrdile predstavnice MOP, Priloga 7 ostaja nespremenjena, kljub pobudi za njeno spremembo. Na MOP pa zatrjujejo, da bodo poslali inšpektorje na teren in v skladu z že izvedenimi zapiralnimi deli izdali nove odločbe in zmanjšali višino finančnih jamstev. Kot je zatrdila predstavnica ARSO, se višina finančnega jamstva določi ob upoštevanju dejanskega stanja.

Ker predstavniki MOM odhajajo 27.1.2016 na sestanek z Evropsko Komisijo je bilo dogovorjeno, da ožja delovna skupina predstavnikov občin oblikuje ustrezni predlog (dodela dikcijo zakonske spremembe) in obrazložitev, nato pa bo 18.1.2016 potekal ponovni sestanek namenjen pregledu in uskladitvi predlaganih rešitev.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice