• Domov
  • Novice
  • Ponovni sestanek v zvezi z jamstvi za odlagališča

V sredo, 4.11.2015 je potekal sestanek med Ministrstvom za okolje in prostor, ARSO, ZKG, MJU in SOS v zvezi z jamstvi za odlagališča. Skupnost občin Slovenije je na sestanku zastopal župan Leo Kremžar. Na podlagi predhodno opravljenih pogovorov z omenjenimi deležniki bi naj bil sestanek namenjen dogovoru o spremembi priloge k uredbi tako, da se bo pri izračunu potrebnega finančnega jamstva upoštevalo dela na odlagališču, ki so že bila izvedena kot odbitek pri izračunu višine jamstva.

Ministrstvo za okolje in prostor je uvodoma pojasnilo, da se ne strinjajo z mnenjem Inštituta za javno upravo, ki pravi, da finančno jamstvo za zapiranje obstoječih odlagališč, ki po 16.7.2009 niso več delovala ni potrebno, pač pa zahteva le njihovo zaprtje v skladu z direktivo. Ministrstvo za okolje in prostor temu mnenju nasprotuje, zato je bilo dogovorjeno, da se z obrazložitvijo mnenja MOP seznani Inštitut. Prav tako so s strani MOP zatrdili, da ne drži, da so cene komunalnih storitev v preteklosti bile zamrznjene tudi v delu, ki se je nanašal na jamstva za odlagališča in da so občine, ki so strošek jamstva želele vključiti v ceno storitev za to imele prosto pot. V Skupnosti občin Slovenije in zbornici komunalnega gospodarstva smo temu mnenju nasprotovali, saj na podlagi tedanjega pravnega stanja ni bilo natančno zapisano, da in kako se mora zagotoviti jamstvo, sam termin pa se v zakonodaji tedaj sploh ni pojavljal, pač pa le termin sredstva rezervacije. Ministrstvo za okolje in prostor je povedalo tudi, da menijo, da spremembe priloge 7 uredbe niso smiselne, saj ne bi prišlo do bistvenih sprememb, pristajajo pa na to, da se priloga upošteva kot referenčna. V najbolj pereči zadevi, ki se nanaša na zagotovitev finančnih jamstev za odlagališča, ki so prenehala s svojo dejavnostjo. MOP je predlagal, da pripravijo spremembo 115. člena Zakona o varstvu okolja in ga pošlje v mnenje in pregled SOS, usklajen predlog spremembe pa bi se naj vključil v ZVO-1H, katerega predlagatelj je Vlada RS in je v državnozborski proceduri.

< Vse aktualne novice