• Domov
  • Novice
  • Ponovno izveden posvet Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za javno finančno pravo sta v torek, 4.10.2016, v prostorih Knjižnice Domžale, ponovno izvedla posvet z naslovom »Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo«, saj je bil interes za osvetlitev te problematike med občinami precejšen.

Na posvetu so bile osvetljene ključne težave v zvezi s podatki za izračun vodarine in omrežnine (ustreznost finančnega načrta izvajalca ali zakaj ni prilagoditev), ter v zvezi s poračunom vodnih izgub v vodnem povračilu oz. preračunom vodnega povračila za vodne izgube. Govora je bilo tudi o stroških obnove in vzdrževanju priključkov ter števnini kot delu omrežnine, izvajanju poračunov cen storitev in obračunu prekomerne porabe pitne vode ter kako je v primerih delitev vodarine in omrežnine med več občinami.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice